Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van ATP Engineering (http://www.atpengineering.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van ATP Engineering betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van ATP Engineering.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van ATP Engineering berusten bij ATP Engineering. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van ATP Engineering is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan ATP Engineering, info@atpengineering.nl.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door ATP Engineering.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van ATP Engineering geeft ATP Engineering geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van ATP Engineering.

ATP Engineering kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van ATP Engineering, de onmogelijkheid de website van ATP Engineering te gebruiken, uit de levering van diensten door ATP Engineering of het gebrek aan levering van diensten door ATP Engineering.

Wijzigingen

De inhoud van de website van ATP Engineering wordt regelmatig bijgewerkt. ATP Engineering behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van ATP Engineering te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 30 november 2015.